Hur vi jobbar

Välkommen till UBF Partner

Hållbara affärer i en hållbar värld, det är vårt ansvar. Vi på UBF Partner strävar efter att ge våra kunder en smidig, hållbar och behaglig resa genom hela projektet. Vår verksamhet fungerar efter tre ledord, Utveckling, Bygg och Förvaltning. Långa som korta projekt, vi står till er tjänst.


Vårt fokus ligger på

Våra kunder


Vår affärsidé är att
tillhandahålla
kvalificerad
Utveckling,
byggledning och
förvaltning av
byggprojekt till en
rimlig kostnad.


Vår
framgång kan mätas
gentemot hur väl vi
lyckas utföra detta
mål med
återkommande
kunder.


Vi sätter
stort värde på vår
kunskap, service och
erfarenhet, och för
oss är det en
hjärtefråga att
leverera den service
och produkt som våra
kunder kan förvänta
sig.


Vi kommer alltid
att rikta all vår
kunskap och alla våra
resurser för att
slutföra våra uppdrag
på bästa möjliga sättVåra leverantörer och partners


Vi tror starkt på att
utveckla en för båda
parter lönsam
relation med våra
leverantörer och
partners.


Vi är
medvetna om att de
är en viktig del i vår
nutida och framtida
framgång, och vi skall
alltid bemöta dem på
ett rättvist och öppet
sätt.


Vi förväntar oss
samtidigt att våra
leverantörer och
partners bedriver sin
verksamhet i linje
med de värderingar
som UBF Partner står
för.


Vi förväntar oss
samtidigt att våra
leverantörer och
partners följer lagar
och förordningar, har
noll tolerans mot
korruption samt
Förenade
Nationernas ILO
konvention

Vår omvärld


Att vara en del av vår
omvärld betyder att
vi följer alla lagar,
regler och normer
som ett
minimumkrav.


För
oss på UBF
Partner innebär det
även att vi tar ansvar
för den omvärld där
vi verkar, både lokalt
och globalt.


Vi stödjer
aktivt ett antal
program som tar
ansvar för miljö,
individ och hållbara
affärer.


Alla våra
aktiviteter som vi
företar oss guidas av
vår CSR policy som
innebär ”Vi skall alltid
beakta den
mänskliga, miljö och
ekonomiska aspekten
i våra dagliga beslut